• 23-07-2018
น้ำมันหอมระเหย

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย


น้ำมันหอมระเหยซึ่งสกัดจากวัตถุดิบพืชต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดสรรอย่างดี     น้ำมันที่ได้ล้วนผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน

เพื่อให้มีความบริสุทธิ์  สามารถนำไปใช้ทั้งในวงการอุตสาหกรรมอาหารและเภสัชกรรม   ผลิตภัณฑ์หลัก  ได้แก่  น้ำมัน

หอมระเหยจากมัสตาร์ด  และฮอร์สเรดิช   นอกจากนี้  ยังสามารถผลิตน้ำมันหอมระเหยจากวัตถุดิบตามที่ลูกค้าต้องการ

ได้  สนใจสอบถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายและการตลาดของเรา1. น้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดมัสตาร์ด

ขนาดบรรจุ   ถังอลูมิเนียม   5 Kg 2. น้ำมันหอมระเหยจากฮอร์สเรดิช
ขนาดบรรจุ   ถังอลูมิเนียม   5 Kg