• 21-07-2018
พืชผักแช่แข็ง

พืชผักแช่แข็ง


นอกจากจะผลิตข้าวโพด และถั่วแระแช่แข็งแล้ว  ทางโรงงานของเรายังสามารถผลิตพืชผักแช่แข็งอื่น ๆ

ได้โดยสามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้า   ทั้งขนาดของผลิตภัณฑ์  และขนาดบรรจุ  สนใจ

สอบถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายและการตลาดของเรา


1.  ข้าวโพดแช่แข็ง  Frozen Sweet Corn

ขนาดบรรจุ  Weight  10 Kg2.  ถั่วแระแช่แข็ง  Frozen Edamame

ขนาดบรรจุ  Weight  10 Kg3.  ฮอร์สเรดิชสำเร็จรูป Frozen Prepared Horseradish

ขนาดบรรจุ  Weight  15 Kg