• 04-05-2018
ผลิตภัณฑ์วาซาบิ

วาซาบิ   Wasabi 


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา    ทางบริษัทของเราได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์วาซาบิในรูปแบบต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการบริโภควาซาบิที่หลากหลาย  ในปัจจุบันนอกจากจะมี
ผลิตภัณฑ์วาซาบิ  ที่สามารถจัดเก็บในอุณหภูมิแช่แข็งซึ่งสามารถคงรสชาติและกลิ่นฉุนไว้ได้แล้ว    ยังมี
ผลิตภัณฑ์วาซาบิที่จัดเก็บในอุณหภูมิปกติซึ่งสะดวกต่อการพกพา     หรือปรับใช้กับการทำอาหารในตำรับ
ต่าง ๆ ได้อีกด้วย  สนใจสอบถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายและการตลาดของเรา 

1. วาซาบิบดสด Wasabi paste
บรรจุซอง Sachet 2.5 – 10 g
ถุง Bag 100 – 500 g
2. วาซาบิมายองเนส Wasabi Mayonnaise
บรรจุขวด Glass 180 g
ขนาดบรรจุขวดบีบ Squeeze bottle 240 g


3. วาซาบิบรรจุหลอด Wasabi Paste Tube
บรรจุหลอด Tube 43 g


4. วาซาบิซอส Wasabi Sauce
บรรจุขวด Glass 62 g5. วาซาบิชิลลี่ซอส Wasabi Red
บรรจุขวด Glass 62 g

6. วาซาบิผง Wasabi Powder
บรรจุกระป๋อง Canned 35 g
บรรจุถุง Bag 300 g7. Wasabi Flavor or Seasoning
บรรจุถุง Bag 1 Kg